علاوه بر فروشگاه اینترنتی، مشتریان عزیز ما امکان خرید حضوری از فروشگاه های معتبر سراسر کشور را نیز دارند.

فروشگاه های زنجیره ای

داروخانه ها و گالری های منتخب

همدان
۱ داروخانه موسوی ملایر-خیابان مرجانی دکتر موسوی ۳۲۲۲۹۱۷۵
۲ فروشگاه زندی ملایر خیابان همدان آقای زندی ۳۲۲۲۰۵۷۵
۳ فروشکاه فرهنگیان ملایر خیابان همدان خانم روزبهانی ۳۳۳۵۲۷۸۲
۴ داروخانه زمانی ملایر-خیابان قائم مقام دکتر زمانی ۳۲۲۲۲۱۰۶
۵ دارروخانه موسوی  همدان پاستور آقای دهقان ۳۸۲۷۶۱۳۰
۶ داروخانه احسانی نهاوند خیابان ۱۷ شهریور دکتر احسانی ۰۹۱۸۳۵۲۲۰۵۲
۷ فروشگاه شیوا نهاوند خیابان ابوذر- پاساژ گروسی خانم نوری ۰۹۳۸۸۲۸۳۹۷۶
۸ فروشگاه مرجان نهاوند خیابان ابوذر-پاساژ صدق آقای حسینی ۳۳۲۲۱۶۷۹
۹  داروخانه دلاوری تویسرکان خیابان باهنر دکتر دلاوری ۳۴۹۲۰۰۳۱
۱۰ داروخانه شفاء تویسرکان خیابان باهنر دکتر طلایی فر ۳۴۹۲۴۳۴۴
۱۱ داروخانه قیاسی تویسرکان خیابان باهنر ۳۴۹۲۶۱۹۰
۱۲ داروخانه مسعودی اسد آباد میدان امام دکتر مسعودی ۳۳۱۱۵۱۶۱
۱۳ داروخانه اسد آباد خیابان میدان  امام آقای رمضانی
۱۴ داروخانه فلاحیان میدان امام خانم محبی ۳۴۵۰۲۱۶۵
۱۵ داروخانه امینی میدان امام دکتر امینی ۳۴۵۰۴۸۶۵
۱۶ داروخانه سوری خیابان اصلی دکتر نوری ۳۴۵۱۲۶۰۳
۱۷ داروخانه عوض بیگی خیابان اصلی خانم عسکری ۳۶۲۶۳۰۱۶
۱۸ فروشگاه فرهادی همدان خیابان اصلی آقای فرهادی ۳۲۵۲۵۷۴۵
۱۹ داروخانه دانش همدان میدان امام ۳۲۵۲۴۷۸۷
۲۰ فروشگاه ۴۰۵ همدان  میدان امام ۹۳۹۳۶۶۵۹۱۶
۲۱ داروخانه فرقانی همدان خیابان شهدا آقا سید ۳۲۵۳۱۹۶۷
۲۲ فروشگاه تخت جمشید همدان  خیابان بوعلی آقای امروالهی  ۳۲۵۱۶۷۱۹
۲۳ داروخانه محمدی   همدان  میدان شریعتی  آقا مصطفی۰۹۱۸۸۱۴۹۰۹۲
۲۴ هایپر کارت همدان پردیس  آقای نبی زاده ۰۹۱۸۱۷۰۷۸۱۹
۲۵ فروشگاه فرهنگیان همدان سر پل یخچال خانم قیاسوند ۰۹۱۸۶۳۲۳۵۱۷
۲۶ فروشگاه ناظمی همدان  بازار آقای ناظمی ۳۲۵۲۴۲۶۰
۲۷ فروشگاه آوا همدان  پاساژ اکباتان آقای مرادی ۰۹۱۸۹۰۵۱۴۰۷
۲۸ فروشگاه همدان  پاساژ اکباتان آقا سعید ۳۲۵۱۹۲۴۰
۲۹ موسسه غرب همدان  خیابان شریعتی ۳۲۵۲۸۵۷۶
۳۰ داروخانه مهرپویا همدان میدان شریعتی دکتر مهر پویا ۳۸۳۲۴۱۰۶
مشهد
۱ داروخانه بیات خیابان عبدالمطلب-نرسیده به چهارراه ابوطالب ۵۱۳۷۵۱۹۱۳۹
۲ فروشگاه فرهاد خیابان خواجه ربیع-بلوار بهمن-نبش بهمن ۱۶ ۹۱۵۹۱۲۵۹۲۳
۳ داروخانه دشتی خیابان خواجه ربیع-نبش عبادی ۱۶ ۳۲۲۹۱۶۰۷
۴ آرایشی سوگند خیابان عبادی-بلوار ایثارگران بین ایثار گران ۲۲ و ۲۴ ۹۱۵۲۱۲۲۴۷۰
۵ داروخانه بیات خیابان فتح نبش فتح ۳ ۳۲۷۲۵۳۶۲
۶ داروخانه میرزائیان  بلوار فرامرز- بین فرامرز ۲و۴ ۳۶۰۹۵۲۵۴
۷ داروخانه اراسته بلوار امامت بین امامت ۶۰ و۶۳  
۸ داروخانه گلشن بلوار  امامت بین امامت ۱۹ و۲۱ ۹۳۰۷۹۸۵۶۲۷
۹ آرایشی بانو خیابان گاز-نبش خیابان سالم  
۱۰ آرایشی کرشمه میدان جانباز-مجتمع  ۹۱۵۵۰۴۳۴۴۱
۱۱ فروشگاه فرزان سیدی-ابتدای خلج ۳۵ ۹۱۵۹۰۲۰۲۷۴
۱۲ فروشگاه حامد ۵تن-مقابل ۵تن ۲۹ ۹۱۵۳۵۸۸۸۵۸
۱۳ داروخانه سینا شهرک شهید رجائی-مقابل حر۱۳ ۳۷۱۳۸۹۹
۱۴ داروخانه امامیان شهرک شهید رجائی-خیابان مهریز-پلاک ۴۶ ۳۷۱۹۸۰۰
۱۵ داروخانه نوروزی پیروزی-نرسیده به میدان اقبال لاهوری ۳۵۰۱۴۲۴۲
۱۶ داروخانه کامرانی قاسم آباد-نبش شاهد ۵۰ ۳۶۲۲۰۰۳۰
۱۷ فروشگاه نوزاد و خانواده قاسم آباد-فلاحی ۱۷ ۳۵۲۱۶۱۶۱
۱۸ داروخانه محمدیان قاسم آباد-بین فلاحی ۲۶و۲۸ ۳۵۲۱۰۱۱۰
۱۹ داروخانه اوغازیان خیابان اندرزگو-نبش تقاطع بهجت ۳۲۲۲۲۰۰۹
۲۰ فروشگاه رویال گلشهر مقابل شفیعی ۳۶ ۹۳۳۴۳۴۹۹۰۱
۲۱ فروشگاه صحت گلشهر-داخل شفیعی ۳۶ ۹۳۰۷۴۱۷۲۳۱
کرمان

۱

داروخانه فرمان آرا

کرمان بلوار جمهوری سه راه هوا فیروز

۹۱۳۳۴۱۲۴۴۶

۲

داروخانه اقا خانی

کرمان خیابان شهدا سه راه مدیریت

۹۱۳۴۴۰۶۵۱۰

۳

داروخانه اقدسی

کرمان خیابان خواجو چهارراه خواجو

۹۳۸۰۴۱۱۸۵۹

۴

گالری کارن

رفسنجان خیابان امیرکبیرنرسیده به چهارراه امیرکبیر

۹۱۳۱۴۰۲۴۷۶

۵

داروخانه حیدری

رفسنجان خیابان کارگر میدان کارگر(امام حسین)

۹۱۳۹۸۷۹۱۹۹

۶

داروخانه پاسارگاد

رفسنجان خیابان ۳۰ متری

۹۱۵۱۱۳۳۶۰۳

۷

گالری مهر آرا

رفسنجان خیابان ۳۰ متری

۹۱۳۳۹۱۹۸۸۵

۸

داروخانه فرهنگ

سیرجان خیابان شریعتی

۹۱۳۹۴۱۸۸۰۵

۹

داروخانه آربا

سیرجان بلوار صادقی

۹۱۳۱۷۸۹۰۸۴

۱۰

گالری لطیف

سیرجان چهار راه پنج طبقه

۹۱۳۹۴۵۳۰۴۳

۱۱

گالری ریحانه

سیرجان خیابان هتل کهکشان

۹۱۳۲۴۷۶۹۶۶

۱۲

گالری شاندیز

سیرجان خیابان امام بازار

۹۱۳۲۴۷۶۰۴۴

۱۳

فاریابی

جیرفت خیابان صدیقی روبروی بیمارستان امام

۹۹۰۲۹۳۰۹۳۵

۱۴

گالری پردیس

جیرفت خیابان امام نبش چهارراه یک طرفه

۹۱۳۲۷۷۶۵۱۸

۱۵

فروشگاه صدف

جیرفت میدان دانشگاه آزاد

۹۳۰۸۸۲۰۰۹۸

۱۶

داروخانه وزیری

بم بلوار امام روبروی کتابخانه مرکزی

۹۱۲۲۶۴۱۲۳۶

۱۷

داروخانه ابوریحان

بم خیابان صدوقی کنار آتشنشانی

۹۲۲۳۱۸۴۶۹۰

۱۸

گالری ماه پری

بم بلوار جمهوری نرسیده به میدان امام حسین

۹۱۳۶۶۶۳۳۶۸

۱۹

گالری باران

بم خیابان بازار یک طرفه کوچه ۸

۹۱۳۱۴۴۶۰۱۵

۲۰

گالری یاس

بم خیابان کارگر میدان کارگر

۹۳۷۰۸۰۴۶۳۴

۲۱

آرایشی ثمین

حومه جیرفت رودبار جنوب بازارچه اسلام آباد

۹۰۵۸۲۱۰۶۶۵

۲۲

آرایشی نورالدینی

حومه جیرفت قلعه گنج خیابان شریعتی

۹۱۳۷۱۳۳۳۵۷

۲۳

داروخانه فاطمه احمدی

حومه جیرفت قلعه گنج خیابان شریعتی

۹۱۳۴۷۸۰۲۰۸

سنندج
۱ فروشگاه سابینا پاساژ شهرداری -آقای سامان محمدی ۹۱۸۹۸۴۳۴۲۸
۲ فروشگاه پرشیا خیابان شبرنگ روبروی پاساژ شهرداری آقای دیلمی ۹۱۸۳۷۵۰۰۶۷
۳ فروشگاه لایف نرسیده به میدان سرباز آقای مهدی رحمانی ۹۱۸۸۷۵۷۳۲۹
۴ فروشگاه برند خیابان شبرنگ آقای کامرانی ۹۱۸۸۷۵۲۱۸۹
۵ داروخانه دکتر سحرخیز خیابان بیمارستان ۸۷۳۴۲۶۵۰۳۹
۶ داروخانه دکتر مدرسی خیابان بیمارستان ۹۱۸۵۷۵۲۳۵۴
۷ فروشگاه پاریس میدان ساعت آقای هوشمند رحیمیان ۹۱۸۷۸۵۶۲۳۰
۸ فروشگاه جباری آقای جباری جنب مسافرخانه جباری ۹۱۸۳۷۵۳۰۵۶
۹ داروخانه اعتماد پور میدان هه لو ۸۷۳۶۲۲۲۹۳۹
۱۰ فروشگاه آل نرسیده به میدان هه لو جنب داروخانه شربتی ۹۱۸۸۷۴۳۸۲۳
۱۱ داروخانه رحمانی نرسیده به گاراژ ۹۱۲۶۱۰۹۱۸۰
۱۲ داروخانه رحیمی خیابان بیمارستان تامین اجتماعی ۹۱۸۳۸۳۷۱۲۲
۱۳ فروشگاه ژینو آقای نظری ۹۱۸۹۷۷۰۱۴۰
۱۴ داروخانه کرمی  میدان اتحاد ۸۷۳۵۲۵۲۶۷۳
۲۵ فروشگاه فرهنگ آقای هوشیار مظفری ۹۱۸۹۱۸۵۱۰۵
۲۶ فروشگاه نیک جاسم عطایی میدان آزادی ۹۱۸۶۴۵۸۳۸۸
۲۷ فروشگاه سینا سامان صمدی میدان آزادی ۹۱۲۲۸۸۰۴۳۹
۲۸ داروخانه خدیو خیابان کشاورز ۹۳۳۰۷۸۳۱۱
۲۹ داروخانه سلطانی ابتدای فردوسی   
۳۰ فروشگاه خانم گل طهماسبی داخل بازار ۹۱۸۵۲۲۶۲۳۴
۳۱ گالری رژ قرمز پویا خسروی داخل بازار ۹۱۸۳۷۹۷۷۴۶
۳۲ جزیره عمو فواد فواد داخل بازار ۹۱۸۳۷۹۷۷۴۶
۳۳ لوکس بهار کیوان خیابان امام پاساژ دیاکو ۹۱۸۷۸۰۰۷۴۰
۳۴ فروشگاه ژینوس فرهاد صانعی ۹۱۸۷۷۲۸۳۱۱
۳۵ فروشگاه نارمک اقبال بنی اشرف خیابان امام نبش پاساژ حبیبی ۹۱۹۹۹۶۷۴۳۹
۳۶ فروشگاه مفرح خیابان امام روبروی شیرینی دقیق سیروس مفرح ۹۱۸۳۷۱۵۱۲۳
۳۷ تالار  زاهد محمدی خیابان چهارباغ ۹۱۸۸۸۱۴۸۸۰
۳۸ داروخانه گرمی خیابان چهارباغ ۹۱۸۹۷۷۸۷۷۵
۳۹ فروشگاه تدین خیابان چهار باغ آقای تدین ۹۱۸۵۷۴۰۳۳۳
۴۰ داروخانه امینی خیابان سیروس  
۴۱ داروخانه یوسف زمانی بهاران  
۴۲ فروشگاه روش خیابان فردوسی ۹۱۸۷۹۰۱۲۶۲
۴۳ سیب نقره ای آقای سهرابی ۹۱۲۳۴۲۰۸۴۴
۴۴ صدف اله مرادی پاساژ اریکه ۹۱۸۸۷۳۸۷۴۳
کرج
۱ داروخانه سالک شاهین ویلا خیابان قلم  نبش هفدهم شرقی ۳۴۳۱۸۹۶۸
۲ داروخانه تهرانی شاهین ویلا خیابان قلم نبش ۱۳ و ۱۴ غربی ۳۴۳۱۳۲۵۲
۳ داروخانه مرکزی شاهین ویلا بلوار شاهین ویلا بین ۴و۵ شرقی ۳۴۴۲۱۰۹۰
۴ فروشگاه واریور شاهین ویلا نبش هشتم  غربی ۳۴۴۳۲۸۳۰
۵ داروخانه قاطعی طالقانی  به سمت شهداء جنب بیمه آسیا ۳۲۲۶۶۵۵۸
۶ داروخانه وثیق مهر طالقانی به سمت شهدا ابتدا سه راه بهار ۳۲۲۵۱۰۳۳
۷ داروخانه خزایی  طالقانی شمالی  خیابان بهار جنب برج سبز ۳۲۲۳۴۲۳۵
۸ داروخانه ناصر بخت طالقانی شمالی خیابان بهار ۳۲۲۶۲۷۴۱
۹ داروخانه قریشی میدان کرج روبروی سینا ۳۲۲۲۴۷۲۷
۱۰ فروشگاه هدف چهارراه کارخانه قند میدان فهمیده پایین تر از تامین اجتماعی ۳۲۷۰۹۶۶۷
۱۱ داروخانه ارکیده گوهر دشت بلوار اشتراکی شمالی ۳۴۳۲۱۶۲۰
۱۲ داروخانه آذر بلوار باغستان بین بوستان  ۴ و ۵ ۳۴۳۱۸۳۴۷
۱۳ داروخانه ایمانی بین بلوار حدادی و دهقان ویلای دوم-مجتمع تخصصی البرز ۳۴۲۵۱۵۲۵
۱۴ داروخانه گلیاری گوهردشتبلوار رستاخیز بین چهارم و پنجم غربی ۳۴۴۶۳۲۵
۱۵ داروخانه مهراد هشتگرد بلوار امام  ۲۴۲۴۰۱۳۴
۱۶ داروخانه لقمان ۴۵متری گلشهر جنب درمانگاه شاهرخی ۳۳۵۳۵۲۹۰
۱۷ داروخانه نوروزی میانجاده ابتدای خیابان عدل ۳۴۵۵۳۰۲۳
۱۸ داروخانه روشا عظیمیه میدان اسبی خیابان استقلال شمالی ۹۱۰۲۷۹۷۶۲۶
۱۹ داروخانه رضوانی فر طالقانی شمالی کوچه نسیم ۲۲۲۶۳۹۱۸
۲۰ فروشگاه هما بلوار دانش آموز خیابان استاد شهریار ۹۳۹۳۵۸۸۱۵۵
۲۱ داروخانه مرآت مهرشهر ابتدای خیابان افشار ۳۳۳۲۶۸۸۰
۲۲ داروخانه دکتر طیبی شهر قدس خیابان طالقانی نرسیده به بانک مسکن ۴۶۸۴۴۹۴۱
۲۳ داروخانه دکتر خرسندی شهر قدس بلوار مصلی جنب بیمارستان ۱۲ بهمن ۲۱۴۶۸۲۳۰۳
۲۴ داروخانه دکتر بن شهر قدس میدان قدس جنب پل عابر ۲۱۴۶۸۲۱۸۰۰
۲۵ داروخانه دکتر مهاجری شهر قدس بلوار مصلینبش چهارراه فتح ۲۱۴۶۸۱۰۱۱۷
۲۶ داروخانه دکتر شکری شهریار پل قائم جنب مجتمع فیروزه ۲۱۶۵۲۵۳۹۷۲
۲۷ داروخانه دکتر جباری شهریار پل قائم روبروی مجتمع فیروزه ۲۱۶۵۲۴۵۲۳۳
۲۸ داروخانه مقدسی شهریار شهرک شاهد میدان دفاع مقدس ۲۱۶۵۲۹۸۱۵۵
۲۹ داروخانه فخر حسینی اندیشه فاز یک بلوار طالقانی شهرک مریم ۲۱۶۵۸۵۳۵
۳۰ داروخانه فعله گری ماهدشت بلوار امام خمینی ۲۶۳۷۳۱۳۱۶۵
۳۱ داروخانه پرویزی محمد شهر همایون ویلا  بلوار شهدا جنب درمانگاه ایزدمهر ۲۶۳۶۳۰۲۹۲۵
۳۲ داروخانه رسالت نظر آباد محله رسالت گلستان ۲۱ ۲۶۴۵۳۵۴۳۸۵
۳۳ داروخانه پرسپولیس جاده شهریار روبروی شهرک وحدت ۶۵۲۸۱۹۷۲
۳۴ داروخانه اقلیما سرآسیاب میدان گلها روبروی بانک صادرات ۶۵۱۲۲۶۰۲
۳۵ داروخانه پنجم شهریور فردیس بین فلکه اول و دوم ۳۶۵۰۵۵۹۷
۳۶ داروخانه امید اندیشه فاز ۲ بلوار شقایق شرقی ۶۵۵۴۲۲۷۷
۳۷ داروخانه دکتر راستگو شهریار امیریه میدان امام خمینی ۶۵۶۴۶۷۷۳
۳۸ داروخانه دکتر سلگی سرآسیاب میدان گلها جنب بانک سپه ۶۵۱۵۵۲۴۴
۳۹ فروشگاه کیش کالا شهریار خیابان محسنی  روبروی داروخانه ممیز ۹۱۲۱۹۷۲۳۶۲
۴۰ فروشگاه گل رز ماهدشت بلوارامام خمینی  جنب بانک ملت ۹۰۲۳۶۰۸۶۰۰
۴۱ فروشگاه طوطیا نظرآباد محله رسالت خیابان ولیعصر ۹۱۰۸۸۷۵۴۳۳
ارومیه
۱ داروخانه علی شیری ارومیه خیابان ۱۷ شهریور ۹۱۴۲۴۵۸۴۳۰
۲۲۳۳۳۸۱۷
۲ داروخانه شقاقی ارومیه شهرک فرهنگیان روبروی بیمارستان امیر ۳۳۸۴۵۹۵۲
۳ داروخانه کریمی ارومیه سه راهی و ایثار ۳۳۸۵۶۸۰۷
۰۹۱۴۱۴۱۸۳۲۵
۴ داروخانه تخت جمشید ارومیه خیام جنوبی جنب کلیسا ۳۲۲۲۵۷۴۷
۰۹۱۴۳۴۷۷۶۲۵
۵ داروخانه خوشبخت ارومیه دورشیان  
۶ داروخانه عزیزی ارومیه رودکی نبش کوی سهند ۳۳۶۸۶۶۲۰
۷ داروخانه  بهروز ارومیه خیابان میرزای شیرازی نبش کوی ۱۷ روبروی کشتارگاه ۳۳۷۸۵۷۱۶
۸ داروخانه کبودری ارومیه اخر ابوذر نرسیده به  ۹۱۴۳۶۳۶۳۵۳
۹ داروخانه ولی ارومیه خیابان والفجر بعد از خیابان فرهنگ -جنب درمانگاه صحت ۳۳۳۷۰۴۴۴
۱۰ گالری الیسا ارومیه خیابان امام پاساز پارک طبقه دوم ۹۱۴۷۹۱۴۴۳۶
۱۱ داروخانه رحیم پور سلماس خیابان مدرس تقاطع معلم ۰۹۱۴۴۴۵۰۹۲۴
۳۵۲۲۴۸
۱۲ داروخانه  خوی میدان بسیج نبش خیابان امام ۹۱۴۱۶۱۴۰۱۹
۱۳ فروشگاه خانه و کاشانه خوی بازارچه برزی ۹۱۴۴۶۳۷۷۳۷
۱۴ داروخانه جباری ماکو میدان امام حسین  ۹۱۴۴۶۲۷۳۰۷
۱۵ فروشگاه   خ شهید بهشتی ۹۳۵۷۶۴۷۱۱۲
۱۶ فروشگاه اکبر نژاد پلدشت خیابان امام  روبروی داروخانه زینالی ۹۱۴۹۶۰۵۸۴۰
۱۷ داروخانه خلیلی اشویه روبروی داروخانه ی امینی ۳۶۷۲۷۷۰۰
۱۸ فروشگاه بغدادی مهاباد خیابان توحید باغ اسماعیل آقا ۴۲۴۴۲۸۸۲
۱۹ داروخانه وزرا سردشت خیابان امام جنب مخابرات  ۴۴۳۲۲۱۷۳
۲۰ داروخانه مبین شخصی سردشت خیابان سید قطب جنب مسجد جامع ۴۴۳۲۰۸۰۸
۲۱ داروخانه نوره بوکان چهارراه شهرداری ۹۳۶۶۶۴۹۰۰۳
۲۲ داروخانه منصوری بوکان بلوار کردستان جنب بیمارستان  
۲۳ داروخانه پاپژ بوکان خیابان انقلاب جنب بانک تجارت ۴۶۲۲۲۹۴۰
۲۴ فروشگاه افشین سلطانی  بوکان خیابان بهشتی روبروی دروازه میدان ۹۱۴۸۰۰۴۶۴۰
۲۵ فروشگاه کلاسیک شاهین شهر خیابان امام روبروی  داروخانه شمس ۹۱۴۹۸۲۲۳۹۳
۲۶ فروشگاه ماهور میاندواب چهارراه امام کوچه پشت مسجد جامع ۹۳۹۲۱۶۷۱۱۰
۲۷ فروشگاه امیرمهدی میاندواب خیابان ۱۷ شهریور داخل بازار ۹۳۸۵۹۹۵۹۵۴
۲۸ فروشگاه نازنین میاندواب خیابان شهدا کوی بهدادی روبروی مسجد ۹۱۴۴۸۲۱۲۳۵
۲۹ داروخانه ده یک میاندواب کمربندی جنوبی  ابتدای کوی نیرو ۹۱۴۵۴۰۵۹۱
۳۰ داروخانه مولائی پیرانشهر نبش چهارراه  آزادی ۹۱۴۷۱۹۴۵۹۸
کرمانشاه
۱ گالری ملانی جوانرود خیابان طالقانی روبروی بهداری ۹۳۸۵۶۸۰۸۴۴
۲ گالری راسپینا کنگاور خیابان امام خمینی روبروی داروخانه سرکانی  
۳ داروخانه رازی پاوه خیابان انقلاب ۹۱۸۹۳۳۰۹۴۰
۴ گالری گل چهره صحنه میدان مولوی ۹۱۸۳۷۳۳۳۱۰
۵ گالری مای استور اسلام آباد میدان امام خمینی ۹۰۳۷۰۹۷۰۰۷
۶ داروخانه دکتر عبدالی قصر شیرین خیابان بازارچه مرزی ۹۱۸۹۳۲۶۹۶۰
۷ داروخانه خضر حسینی سرپل ذهاب بلوار امام خمینی ۹۱۸۷۹۱۹۶۶۴
۸ داروخانه اسفندی کرند غرب خیابان ولیعصر ۹۱۸۳۳۵۳۶۵۸
۹ داروخانه افضلی هرسین بلواربنشن  
۱۰ گالری نانسی سنقر خیابان طالقانی ۹۱۳۶۹۷۱۰۴۸
۱۱ گالری کانی روانسر بازارچه مرزی ۹۱۸۸۸۵۱۴۲۷
۱۲ داروخانه دکتر زمانی ایوان خیابان امام خمینی جنب پست ۸۴۳۳۲۳۸۶۴۵
۱۳ گالری شمس ایلام خیابان طالقانی پاساژ ملت ۹۱۸۶۳۵۳۰۶۱
۱۴ گالری فولادی اسلام آباد بلوار معلم ۹۱۸۲۶۲۷۵۶۵
۱۵ داروخانه دکتر میرزائی کرمانشاه شهرک الهیه ورودی شهرک الهیه ۹۱۸۹۱۸۹۲۸۴
قزوین
۱ داروخانه شهیدی میدان آزادی-سبزه میدان-جنب بانک سپه-بالای فروشگاه رفاه ۲۸۳۳۴۲۲۹۲۹
۲ داروخانه دکتر نوذری بلوار شهید بابائی-روبروی استاندارد-ساختمان پزشکان رازی ۲۸۳۳۶۸۰۰۵۱
۳ دارروخانه شبانه روزی  خیابان بوعلی-نرسیده به خیابان نادری-روبروی بیمارستان بوعلی ۲۸۳۳۲۲۶۴۷۴
۴ داروخانه نظری خیابان نوروزیان-بلوار امام خمینی-بعد از حمکت ۵۴ ۲۸۳۳۶۸۷۰۷۸
۵ داروخانه صدرا خیابان غیاث آباد-بلوار آزادگان-خیابان ساحل-پلاک ۹ ۲۸۶۸۶۵۷۲
۶ داروخانه  سمساری بلوار نادری جنوبی نرسیده به میدان آزادی ۲۸۳۳۷۲۲۹۹۹
۷ داروخانه نیکان خیابان طالقانی-اول خیابان طالقانی-روبروی بانک تجارت ۲۸۳۳۲۳۷۵۷۳
۸ گالری رفاه خیابان خیام-چهاررراه خیام نرسیده به داروخانه ابن سینا ۲۸۳۲۷۲۲۳۵۶
۹ داروخانه مرکزی خیابان دانشگاه-جانبازان-ملاصدرا-روبروی تامین اجتماعی ۲۸۳۳۶۵۷۰۱۱
۱۰ گالری بابانوئل خیابان دانشگاه جانبازان-خیابان پیروزی-نرسیده به داروخانه غفاری ۲۸۳۳۶۸۶۲۴۹
۱۱ فروشگاه بهداشتی ثامن خیابان دانشگاه-شهید بابائی-روبروی اداره پست ۲۸۳۳۶۵۸۳۷۱
۱۲ گالری طراوت خیابان نوروزیان بلوار امام خمینی-نبش حکمت ۱۰ ۲۸۳۳۶۷۸۸۸۸
۱۳ آرایشی هلن خیابان دانشگاه کوچه ۳۴ و ۳۶ ۲۸۳۳۶۸۲۴۹۴
۱۴ آرایشی میرکمالی سه راه خیام روبروی پاساژ طالقانی مجتمع تجاری البرز ۹۱۲۲۸۱۷۲۸۳
۱۵ داروخانه  غلامپور خیابان پونک جنب باشگاه ۲۸۳۳۶۹۵۸۰۴
۱۶ داروخانه هرندی خیابان مینودر- فلکه شیشه-جنب مسجد  
۱۷ گالری پری دریایی خیابان فلسطین شرقی-نرسیده به کوچه احمدی ۲۸۳۳۳۴۷۸۴۲
۱۸ گالری تماشا خیابان طالقانی-پاساژ زاهدی طبقه پائین ۲۸۳۵۲۲۲۳۳۴
۱۹ داروخانه عابدی غیاث آباد انتهای خیابان غیاث آباد ۲۸۳۳۶۶۸۷۶۰
۲۰ گالری سپیدار خیابان خیام روبروی کوچه حمام پارک ۹۱۹۳۸۱۸۹۵۱
۲۱ گالری صالحی اشتهارد خیابان چمران نبش شهید گنجی ۲۶۳۲۷۲۵۱۳۷
۲۲ گالری بهاران خیابان پادگان نرسیده به پارک ملت ۹۱۲۸۸۰۱۹۶۶
۲۳ فروشگاه  یاس (فلسطین) خیابان پادگان نرسیده به مسجد محمد رسول الله ۹۱۲۰۵۵۰۲۸۷
۲۴ داروخانه  قدس خیابا ن سپه سر چهارراه سپه  ۲۸۳۳۵۶۱۱۷۷
۲۵ داروخانه یعقوبی خیابا ن سپه جنب بانک سپه روبروی مسجد جامع ۲۸۳۳۵۷۳۳۴۴
۲۶ گالری توتیا الوند ابتدای خیابان امام ۲۸۳۳۳۵۱۴۴
۲۷ داروخانه  ژاله خیابان ۲۲ بهمن میدان جابر ۲۸۳۲۲۲۵۳۹۳
زاهدان
۱ داروخانه شبانه روزی ۱۵ خرداد خاش خیابان امام خمینی چهارراه پلیس مقابل بانک ملی ۵۴۳۳۷۴۵۶۵۶
۲ داروخانه شبانه روزی دکتر زند خاش خیابان امام خمینی جنب بانک رفاه ۵۴۳۳۷۲۱۵۵۸
۳ داروخانه شبانه روزی مرکزی خاش مقابل بیمارستان امام خمینی ۵۴۳۳۷۲۶۰۱۳
۴ داروخانه خاتم خاش خیابان امام خمینی مقابل شهرداری ۵۴۷۲۹۵۹۶
۵ داروخانه تفتان خاش خیابان امام خمینی میدان شهداء ۵۴۳۳۷۲۶۱۰۶
۶ داروخانه شبانه روزی شفا ایرانشهر خیابان بلوچ مقابل کلینیک رجائی ۵۴۳۷۲۳۰۶۶۶
۷ داروخانه شبانه روزی خیام ایرانشهر خیابان نور جنوبی ۵۴۳۷۲۲۹۴۵۱
۸ داروخانه ایرانشهر ایرانشهر خیابان نور ۵۴۳۷۲۲۳۰۱۹
۹ داروخانه ایران ایرانشهر خیابان بلوچ تقتطع نور مقابل دفتر تبلیغات اسلامی ۵۴۳۷۲۲۹۰۳۱
۱۰ داروخانه بلوچ ایرانشهر خیابان نور مقابل پارک شهداء ۵۴۳۷۲۲۲۶۰۰
۱۱ داروخانه سینا ایرانشهر خیابان بلوچ مقابل پارک شهداء ۵۴۳۷۲۳۱۹۵۷
۱۲ داروخانه آریان نیکشهر خیابان امام خمینی روبرو بانک کشاورزی ۵۴۳۵۲۲۲۶۳۷
۱۳ داروخانه دکتر رئیسی نیکشهر خیابان آزادی مقابل بانک مرکزی  
۱۴ داروخانه دکتر محقق چابهار خیابان توحید ساختمان پزشکان ۵۴۳۵۳۲۳۵۳۶
۱۵ داروخانه شبانه روزی شفا چابهار خیابان امام خمینی کوچه آبان ۵۴۳۵۳۲۲۴۹۲
۱۶ داروخانه شبانه روزی دکترکریم زاده چابهار خیابان امام خمینی خیابان خیام مقابل بنیاد مسکن ۵۴۳۵۳۲۲۱۰۳
۱۷ داروخانه شبانه روزی دکتر ابراهیمی زاهدان زیبا شهر خیابان ویلا نرسیده به چهاررراه فدک ۵۴۳۳۲۸۹۰۱۲
۱۸ داروخانه دکتر اسکندری زاهدان بلوار جمهوری نبش جمهوری ۸ ۵۴۳۳۴۲۹۴۷۹۷
۱۹ داروخانه شبانه روزی سینا  زاهدان بلوار انقلاب جنب مسجد آل علی ۵۴۳۳۴۳۴۸۵۸
۲۰ داروخانه مدرس زاهدان خیابان خیام بعد از تقاطع خیابان مدرس ۵۴۳۳۴۱۲۶۳۷
۲۱ داروخانه دکتر ریگی زاهدان خیابان کوثرتقاطع بعثت  مقابل بانک تجارت ۵۴۳۳۵۱۴۵۵۱
۲۲ داروخانه دکتر سنجری زاهدان خیابان دانشگاه نبش دانشگاه ۲۵ ۵۴۳۳۴۴۴۷۹۶
۲۳ داروخانه مکران زاهدان خیابان سعدی غربی نبش سعدی ۹۸ ۵۴۳۳۵۰۶۱۵۰
۲۴ داروخانه فارابی زاهدان خیابان امام خمینی تقاطع خیابان آزادی ۵۴۳۳۲۱۳۳۰۴
۲۵ داروخانه دکتر عرفانی زاهدان خیابان شریعتی دور میدان ارکیده ۵۴۳۳۲۱۹۹۸۹
۲۶ داروخانه دکتر عمادی زاهدان زیباشهر خیابان نصر نبش نصر ۱۲ ۵۴۳۴۱۱۳۲۱۸
۲۷ داروخانه حافظ زاهدان خیابان امیرالمومنین میدان مالیه جنب بانک کشاورزی   
۲۸ داروخانه دکتر غیاثی زاهدان بلوار معلم بعد از تقاطع بزرگمهر ۵۴۳۳۴۴۱۱۱۷
۲۹ داروخانه خاتم النبین زاهدان بلوار جام جم جنب بیمارستان خاتم ۵۴۳۳۲۲۲۶۳۳
۳۰ داروخانه دکتر افشاری زابل خیابان بعثت نرسیده به تقاطع شهید باقری ۵۴۳۲۲۳۲۷۰۰
۳۱ داروخانه دکتر فرهاد شاهوری زابل خیابان هیرمند چهارراه  زهک ۵۴۳۲۲۴۳۵۵۰
۳۲ داروخانه دکتر رزمجویی زابل خیابان بعثت بعد از چهارراه دکترا ۵۴۳۲۲۲۴۷۳۵
۳۳ داروخانه دکتر نجفی زابل خیابان بعثت بعد از کوچه هاشمی ۵۴۳۲۲۴۰۵۴۱
۳۴ داروخانه دکتر تبریزیان زابل خیابان طالقانی جنب میدان امام حسین  ۵۴۳۲۲۴۲۰۷۷
۳۵ داروخانه دکتر اصغری زابل خیابان هیرمند نرسیده به میدان پادگان جنب بانک ملی ۵۴۳۲۲۲۳۷۹۰
۳۶ داروخانه شبانه روزی نیک زهک خیابان ۲۲ بهمن ۵۴۳۲۶۱۲۳۶۱
۳۷ داروخانه دانشمند زهک خیابان امام خمینب جنب بانک ملی مرکزی  ۵۴۳۲۶۱۲۴۷۹
۳۸ داروخانه زور زهک خیابان ۲۲ بهمن نبش ۲۲ بهمن ۴ ۵۴۳۲۶۱۴۰۰۴
۳۹ داروخانه شبانه روزی دکتر شهرکی هیرمند خیابان امام خمینی  
۴۰ داروخانه دکتر باراجی هامون محمد آباد مقابل بانک صادرات ۵۴۳۳۶۳۲۴۶۶
هرمزگان
۱ داروخانه صفری بندر عباس خیابان سید جمال ابتدای بلوار سید جلال  ۹۲۱۷۰۹۲۴۶۰
۲ داروخانه رازی  بندر عباس بلوار سید جمال-پشت بانک پارسیان ۹۱۷۱۶۱۷۰۹۸
۳ داروخانه امیری بندر عباس بلوار مصطفی خمینی جنب پست بانک ۹۳۸۳۴۸۳۹۵۷
۴ داروخانه زیبا شهر بندر عباس زیباشهر – بلوار نواب صفوی -بلوار آزادگان-جنب درمانگاه ۹۱۷۴۹۹۴۵۵۸
۵ داروخانه رسالت بندر عباس میدان صادقیه۰جنب پل رسالت ۹۰۵۲۷۹۲۲۶۲
۶ داروخانه اکسیر بندر عباس بلوار امام حسین روبروی بازارچه امام حسین ۹۱۷۱۶۰۷۹۳۹
۷ داروخانه عالم زاده بندر عباس شهرک پیامبر اعظم-روبروی آتش نشانی ۹۱۲۶۰۸۳۹۶۲
۸ داروخانه اسلامی بندر عباس شهرک توحید-بلوار نواب-جنب مسجد نبی ۹۱۷۹۵۷۵۷۳۰
۹ داروخانه پرشکوهی بندر عباس حد فاصل میدان شهربانی-میدان اتو تاج-روبروی اداره پست ۷۶۳۲۲۲۹۰۶۹
۱۰ گالری نوشادی بندر عباس بازار روز-پشت پاساژ-حد فاصل بازار لاری ها ۹۱۷۵۴۵۵۴۶۸
۱۱ گالری صبوری بندر عباس بازار روز-کوچه فصیلت ۶۸-نبش پاساژ فجر ۹۱۷۳۵۸۴۸۱۹
۱۲ گالری امین بندر عباس بلوار سید جمال-نبش داروخانه زرگرنیا ۹۳۳۸۴۶۹۲۰۰
۱۳ گالری معلمی بندر عباس میدان برق-جنب داروخانه پاستور ۹۱۷۱۶۱۲۶۵۱
۱۴ گالری فرشاد بندر عباس بازار لاری ها-روبروی چادر سرای محمد ۹۱۷۸۶۰۵۱۱۴
۱۵ داروخانه باران زاده بندر عباس میدان شریعتی-روبروی بانک صادرات ۷۶۳۲۲۲۱۸۷۳
۱۶ داروخانه گلپایگانی بندر عباس شهرک پیامبر اعظم-بلوار هرمز-جنب درمانگاه سپاه ۹۱۲۲۹۶۶۸۲۹
۱۷ داروخانه آهنگ قشم میدان صادقیه-بلوار ولیعصر-جنب شبکه بهداشت ۹۱۷۱۶۹۷۲۱۷
۱۸ داروخانه مهر درگهان میدان مهلر بلوار مهلر  جنب فروشگاه مواد غذایی مرکزی ۹۱۷۱۶۸۳۹۰۲
۱۹ گالری صالح درگهان  پاساژ نور طبقه همکف لاین B ۹۳۰۷۰۱۵۶۰۶
۲۰ داروخانه عطایی درگهان  بلوار خلیج فارس-جنب مسجد جامع ۹۱۷۳۶۳۱۸۲۰
۲۱ داروخانه پیمان سیریک بلوار  امام-روبروی بازار تجاری شهرداری ۹۱۷۷۶۶۶۳۶۶
۲۲ گالری مانی سیریک بلوار امام مجتمع تجاری شهرداری طبقه همکف ۹۱۷۲۸۹۹۱۱۷
۲۳ داروخانه مرادخانی میناب بلوار امام  روبروی مجتمع تجاری  ۹۰۳۷۴۳۰۱۱۷
۲۴ داروخانه جعفرزاده میناب بلوار امام ساختمان پزشکان طبقه اول ۹۰۵۳۷۵۹۴۹۸
۲۵ داروخانه ته رودی میناب بلوار  امام انتهای بازار روز -حد فاصل چهارراه امام ۹۱۷۹۵۵۷۲۵۸
۲۶ داروخانه زارع میناب بلوار اماک روبروی راسته ی بازار جنب داروخانه خلیج فارس ۹۳۹۳۲۵۸۸۸۲
۲۷ داروخانه صمدی حاجی آباد بلوار بهشتی جنب مسجد جامع به طرف پاساژ خسرو ۹۱۷۱۶۹۵۰۲۸
۲۸ داروخانه افتخاری حاجی اباد بلوار بهشتی روبروی مسجد جامع جنب فروشگاه شهیدی ۹۱۷۱۶۰۲۵۰
۲۹ داروخانه نکیسا جو حاجی آباد بلوار بهشتی روبروی پاساژ خسرو ۹۱۷۱۳۴۳۷۰۹
۳۰ گالری گل گندم بندر کنگ خیابان شهید طالقانی قبل از چهارراه پگاه ۹۳۸۰۶۲۹۵۸۸
۳۱ گالری هاشمی بندر لنگه بازار فسا روبروی فروشگاه مظلومی ۹۳۳۶۹۷۲۱۲۱
۳۲ گالری شهر شب بندر کنگ جنب بانک صادرات چهارراه پگاه ۹۱۷۱۹۸۹۳۴۴
۳۳ داروخانه کریمی رودان میدان امام جنب پاساژ جاودان ساختمان جاودان ۹۰۵۹۲۷۱۳۶
۳۴ داروخانه جباری رودان میدان امام بلوار خمینی جنب بانک قوامین ۹۳۳۵۶۵۷۲۶۹
۳۵ گالری مکاری رودان میدان امام-پاساژ مروارید طبقه همکف جنب راه پله ۹۰۵۹۴۶۸۳۹۳
اردبیل
۱ داروخانه قاسمی راد اردبیل – پایین تر از میدان جانبازان ۳۳۵۱۰۸۶۵
۲ داروخانه دکتر حاتمی اردبیل – سرچشمه ۹۱۴۴۵۱۰۵۱۱
۳ داروخانه دکتر خدمتی اردبیل – سرچشمه کوچه طوی ۳۳۲۳۵۸۹۹
۴ گالری موسوی اردبیل _ نبش م شریعتی روبروی چاپخانه فروغ ۳۳۲۴۵۰۳۵
۵ گالری تکنور اردبیل – کارشناسان خ وصال روبروی نان قندی ۹۳۸۵۵۱۴۶۸۹
۶ داروخانه مهاجری اردبیل- بازار به طرف سرچشمه روبروی بانک ملت ۹۱۴۳۵۵۷۸۵۱
۷ عمده فروشی غنی زادگان اردبیل – سرای حاج احمد ۳۳۳۶۸۰۸۲
۸ برادران محقق اردبیل – خ فلسطین خ رودکی همکف آپارتمان ساحل ۳۳۵۱۸۵۷۰
۹ داروخانه احسان اردبیل – چهارراه به طرف علی قاپو ۳۳۲۵۳۶۲۲
۱۰ سلولزی پاپیا۱ اردبیل – مابین قیام و تازه میدان جنب داروخانه جوان شایان ۹۱۴۴۵۵۷۹۱۳
۱۱ داروخانه دکترحامی اردبیل – سلمان آباد ما بین داروخانه دکتر سلیمانی و دکتر سلیمی ۹۱۴۱۰۵۵۹۲۴
۱۲ بهداشتی پازل اردبیل – بزرگراه شهدا خ دامپزشکی سوپرمارکت دوستان ۳۳۵۵۹۰۶
۱۳ داروخانه دکتر سیف دواتی اردبیل – بزرگراه شهدا انتهای پل سعدی روبروی درمانگاه امام سجاد ۹۱۴۱۵۵۴۹۷۵
۱۴ گالری بهداشتی نوژا واش اردبیل – خ نائبی پایین تر از بهداشتی علیرضایی ۹۱۴۱۵۳۳۶۰۹
۱۵ داروخانه دکتر خالو زاده اردبیل – م شریعتی خ هلال احمر ۳۳۲۳۱۰۴۳
۱۶ فروشگاه قائم اردبیل – خیرین مدرسه ساز ۹۱۴۳۵۳۴۵۷۰
۱۷ داروخانه دکتر داور نیا اردبیل- شهرک آزادی خ آذربایجان جنب گالری کاج ۹۳۶۴۸۵۸۷۲۱
۱۸ داروخانه فریاد رس اردبیل _ خ معادی روبروی درمانگاه نجات ۳۳۲۳۰۱۹۵
۱۹ داروخانه دکتر مولائی مشگین شهر –  خ امام جنب شهرداری ۹۱۴۷۴۸۲۳۸۸
۲۰ داروخانه دکتر حاجی مشگین شهر – خ امام روبروی کوچه برق ۳۲۵۲۶۲۶۴
۲۱ پویا طب پارس آباد – خ پزشکان ۳۲۷۸۳۶۵۳
۲۲ پخش کوشش اردبیل – طبقه دوم بازار جلایی ۳۳۳۳۷۶۴۸
تبریز
۱ داروخانه قاسمی راد اردبیل – پایین تر از میدان جانبازان ۳۳۵۱۰۸۶۵
۲ داروخانه دکتر حاتمی اردبیل – سرچشمه ۹۱۴۴۵۱۰۵۱۱
۳ داروخانه دکتر خدمتی اردبیل – سرچشمه کوچه طوی ۳۳۲۳۵۸۹۹
۴ گالری موسوی اردبیل _ نبش م شریعتی روبروی چاپخانه فروغ ۳۳۲۴۵۰۳۵
۵ گالری تکنور اردبیل – کارشناسان خ وصال روبروی نان قندی ۹۳۸۵۵۱۴۶۸۹
۶ داروخانه مهاجری اردبیل- بازار به طرف سرچشمه روبروی بانک ملت ۹۱۴۳۵۵۷۸۵۱
۷ عمده فروشی غنی زادگان اردبیل – سرای حاج احمد ۳۳۳۶۸۰۸۲
۸ برادران محقق اردبیل – خ فلسطین خ رودکی همکف آپارتمان ساحل ۳۳۵۱۸۵۷۰
۹ داروخانه احسان اردبیل – چهارراه به طرف علی قاپو ۳۳۲۵۳۶۲۲
۱۰ سلولزی پاپیا۱ اردبیل – مابین قیام و تازه میدان جنب داروخانه جوان شایان ۹۱۴۴۵۵۷۹۱۳
۱۱ داروخانه دکترحامی اردبیل – سلمان آباد ما بین داروخانه دکتر سلیمانی و دکتر سلیمی ۹۱۴۱۰۵۵۹۲۴
۱۲ بهداشتی پازل اردبیل – بزرگراه شهدا خ دامپزشکی سوپرمارکت دوستان ۳۳۵۵۹۰۶
۱۳ داروخانه دکتر سیف دواتی اردبیل – بزرگراه شهدا انتهای پل سعدی روبروی درمانگاه امام سجاد ۹۱۴۱۵۵۴۹۷۵
۱۴ گالری بهداشتی نوژا واش اردبیل – خ نائبی پایین تر از بهداشتی علیرضایی ۹۱۴۱۵۳۳۶۰۹
۱۵ داروخانه دکتر خالو زاده اردبیل – م شریعتی خ هلال احمر ۳۳۲۳۱۰۴۳
۱۶ فروشگاه قائم اردبیل – خیرین مدرسه ساز ۹۱۴۳۵۳۴۵۷۰
۱۷ داروخانه دکتر داور نیا اردبیل- شهرک آزادی خ آذربایجان جنب گالری کاج ۹۳۶۴۸۵۸۷۲۱
۱۸ داروخانه فریاد رس اردبیل _ خ معادی روبروی درمانگاه نجات ۳۳۲۳۰۱۹۵
۱۹ داروخانه دکتر مولائی مشگین شهر –  خ امام جنب شهرداری ۹۱۴۷۴۸۲۳۸۸
۲۰ داروخانه دکتر حاجی مشگین شهر – خ امام روبروی کوچه برق ۳۲۵۲۶۲۶۴
۲۱ پویا طب پارس آباد – خ پزشکان ۳۲۷۸۳۶۵۳
۲۲ پخش کوشش اردبیل – طبقه دوم بازار جلایی ۳۳۳۳۷۶۴۸
گرگان
۱ بهداشتی روژین گرگان خیابان امام خمینی روبروی بانک ملت-مریم مسعودی ۹۱۱۱۷۸۲۲۸۶
۲ گالری لیلیوم گرگان پاساژ شبرنگی-امیر صالحی ۰۹۱۱۲۷۵۸۲۶۲
۳۲۲۲۸۳۸۴
۳ بهداشتی راحیل گرگان بلوار کاشانی-کاشانی ۲۶-نبش یکم-علی کردی ۹۱۱۶۴۶۴۶۲۳
۴ بهداشتی آرامیس گرگان انقلاب ابتدا انقلاب ۲۵-جعفری ۹۱۱۹۷۵۱۳۶۱
۵ بهداشتی ترمه گرگان میدان کاخ-احمدی ۹۱۱۳۷۵۰۶۷۴
۶ بهداشتی صورتی پلاس گرگان میدان شهرداری خیابان بهشتی ۹۳۵۰۸۳۶۲۷۲
۷ داروخانه مریم گرگان جدید-نبش جعفرزاده-دکتر دیلمی راد ۲۲۳۴۰۶۱
۸ بهداشتی صدف گرگان خیابان امام رضا-کوچه ۲۰-امید حقیقی ۹۱۱۴۰۶۸۵۲۱
۹ بهداشتی بارون گرگان صنایع دستی خیابان شهر قشنگ-احمدی ۹۱۱۵۲۶۶۶۳۶
۱۰ داروخانه دکتر شمشیری گرگان خیابان ولیعصر-روبروی عدالت ۹ ۲۳۲۴۵۱۰
۱۱ داروخانه دکتر قرنجیک گرگان خیابان گلها-جنب گلبرگ ۷ ۳۳۷۵۰۰۴۷
۱۲ کالای پزشکی آوا حلب گرگان بلوار جانبازان نبش جانباز۲۲-خانم فعال ۹۱۲۰۶۸۹۹۸۹
۱۳ داروخانه دکتر مصطفی پور گرگان خیابان پیچ ستاد ۱۷۱۲۲۶۴۶۵۶
۱۴ داروخانه دکتر صالح صبر گرگان خیابان ولیعصر-عدالت ۱۴ ۳۲۳۴۴۳۴۳
۱۵ داروخانه دکتر وامنانی گرگان خیابان ولیعصر نبش عدالت ۴ ۳۲۲۳۹۱۲۸
۱۶ داروخانه محمد خانی گرگان جاده ناهارخوران ابتدای گلشهر ۵۵۲۳۳۳۵
۱۷ بهداشتی کلاسیک  آزاد شهر خیابان شاهرود روبروی مخابرات مرکزی ۹۳۶۰۲۱۹۱۶۴
۱۸ بهداشتی سیلوانا بندرگز خیابان امام نرسیده به داروخانه الوندی-عاطفه نظری ۱۷۳۳۳۷۲۶۱
۱۹ کالای پزشکی سلامت بندرترکمن خیابان سید قطب-عبدالوهاب کلته ۹۰۱۱۰۶۱۳۸۵
۲۰ بهداشتی ادریس برهان بندر ترکمن اسکله بازار ساحلی غرفه ۱۱۲ ۹۱۱۹۷۱۸۳۳۸
۲۱ بهداشتی جمال الدین کارساز بندر ترکمن اسکله قدیم جنب ورودی سوم ۹۳۷۵۹۰۸۴۳۹
۲۲ بهداشتی ابراهیم بندر ترکمن اسکله غرفه ۱۱۱ ۹۱۱۹۶۶۷۶۴۴
۲۳ بهداشتی گوهری بندر ترکمن اسکله فاز گردشگری-متین گوهری ۱۷۳۴۲۲۵۲۹۲
۲۴ بهداشتی فرهاد میرزا علی آق قلا خیابان رجائی جنب میدان قدس ۹۳۹۳۷۷۰۶۷۲
۲۵ بهداشتی دنیز آق قلا بازارچه دایان غرفه دوم ۹۱۱۷۹۳۳۶۳۱
۲۶ بهداشتی آل  آق قلا پاساژ شمس ۹۰۵۲۵۱۲۹۷۷
۲۷ بهداشتی سانای  گنبد بازار روس غرفه ۸۱-خانم میرزایی ۹۰۵۴۰۵۱۸۶۱
۲۸ بهداشتی رستمی گنبد خیابان امام جنوبی نبش میهن شرقی ۱۷۲۲۲۲۷۸۶۴
۲۹ بهداشتی ورونا کردکوی خیابان شهید بهشتی پاساژ افضلی ۹۱۱۲۴۹۷۵۷۳
۳۰ بهداشتی زاهدی علی آباد خیابان امام رضا نبش طالقانی جنوبی ۱۷۳۶۲۲۴۵۲۱
رشت
۱ داروخانه کرباسی صومعه سرا-خیابان برشنود ۹۱۱۲۸۴۳۷۵۹
۲ داروخانه فرد صمیمی صومعه سرا-خیابان برشنود ۹۱۱۳۸۲۷۳۰۵
۳ گالری مرکزی صومعه سرا-خیابان طالقانی ۹۱۱۶۵۴۱۸۲۰
۴ هایپر زیتون صومعه سرا-خیابان امام ۹۱۱۵۰۴۵۵۴۵
۵ گالری النا لاهیجان-بازار روز ۹۱۱۱۴۰۱۱۷۳
۶ هایپر مارلیک انزلی میدان مالا ۹۰۲۲۴۹۰۲۰۲
۷ گالری صدف انزلی-غازیان-امامزاده ۹۱۱۸۸۸۱۸۳۸
۸  داروخانه گلسار رشت-چهارراه گلسار ۹۱۱۲۳۷۲۸۲۲
۹ داروخانه سیف پور رشت-خیابان  ۹۱۱۱۴۸۲۸۷۱
۱۰ داروخانه کارون رشت-میدان شهرداری ۹۰۳۵۶۲۸۵۱۹
۱۱ گالری انتیک رشت-فلکه گاز-پارک سمیر ۹۱۱۷۶۳۰۰۴۲
۱۲ گالری اسکارلت رشت-خیابان  ۹۳۷۷۵۷۲۹۷۹
۱۳ داروخانه روحی رشت-خیابان امام ۳۳۳۴۱۸۳۹
۱۴ گالری شاکری رشت-بازار ۹۱۱۲۳۰۰۰۲۶
۱۵ گالری  پیروی رشت-بازار ۳۳۲۳۱۸۲۴
۱۶ گالری تک رشت-خیابان مطهری ۹۱۱۶۰۴۱۶۱۴
۱۷ گالری آپادانا لاهیجان نبش میدان شهدا ۴۲۲۲۳۱۴۰
۱۸ گالری بازرگانی رودسر خیابان امام ۹۱۲۰۴۹۳۶۳۹
۱۹ گالری توپولی فومن-خیابان سردار جنگل ۹۱۱۱۳۱۰۰۴۸
۲۰ گالری ستایش فومن -خیابان انتظام ۹۱۱۳۳۶۸۰۲۸
۲۱ گالری مژده آستارا-بازارچه ساحلی ۹۳۵۳۷۵۸۲۶۱
۲۲ گالری نسیم صبا آستارا-بازارچه ساحلی ۹۱۴۱۵۱۲۳۰۳
مازندران
۱ داروخانه دکتر حسنی کیاکلا ۹۱۱۳۲۳۴۱۵۴
۲ داروخانه دکتر کامیابیان امیرکلا ۹۳۳۲۸۸۷۶۵۴
۳ داروخانه دکتر رمضانی امیرکلا  
۴ داروخانه دکتر عباسی امیرکلا  
۵ داروخانه کاسپین بابلسر میدان شهربانی ۹۱۱۱۱۸۸۰۸۷
۶ داروخانه فلاح بابلسر میدان شهربانی ۹۳۵۲۳۹۶۹۴۸
۷ داروخانه پاستور بابلسر میدان گل ۹۱۱۹۵۹۲۳۱۸
۸ داروخانه پیرزاده بابل میدان اوقاف ۳۲۳۱۴۲۶۸
۹ داروخانه بوعلی بابل میدان باغ فردوس ۹۲۱۴۲۴۸۱۲۵
۱۰ داروخانه بقراط بابل چهارراه فرهنگ ۹۱۱۱۱۱۳۵۸۷
۱۱ داروخانه صالحیان بابل میدان کشوری ۴۳۲۵۱۲۲۲
۱۲ داروخانه اکبری بابل روبروی بیمارستان بهشتی ۹۱۱۲۱۵۳۵۸۹
۱۳ داروخانه سجادیان بابل چهارراه نواب ۹۳۶۱۳۶۳۰۶۶
۱۴ داروخانه اسلام   ۹۱۱۱۱۲۰۳۵۳
۱۵ داروخانه احمد زاده فریدونکنار ۳۵۶۵۴۴۰۶
۱۶ داروخانه سینا فریدونکنار  
۱۷ داروخانه دارایی ساری ۹۱۱۲۲۳۵۶۲۸
۱۸ داروخانه فرهادی قائمشهر ۹۳۵۷۲۸۴۷۳۹
۱۹ داروخانه خلوتی ساری  
۲۰ فروشگاه امید بابل فلکه کارگر ۹۱۱۱۱۴۶۵۰۸
۲۱ فروشگا چاری بابل ۹۱۱۶۶۲۷۹۶۹
۲۲ داروخانه میری ساری ۳۳۳۲۴۲۳۵
۲۳ فروشگاه وطنی ساری ۹۱۱۱۵۱۹۲۳۴
۲۴ داروخانه طیبی ساری ۹۳۷۰۷۹۸۹۰۷
۲۵ داروخانه امین ساری ۹۱۲۴۰۶۱۹۱۱
۲۶ داروخانه ابراهیمی ساری ۹۰۱۹۲۳۰۶۸۸
۲۷ داروخانه عسکری ساری ۹۱۱۱۵۳۶۲۳۶
۲۸ داروخانه آریا ساری ۹۳۶۶۴۷۲۰۶۴
۲۹ داروخانه گشتاسبی آمل ۹۳۰۸۲۲۳۷۷۳
۳۰ داروخانه اسدی آمل ۱۱۴۴۲۹۸۹۵۷
۳۱ داروخانه وجدانی آمل ۹۳۵۲۹۷۹۰۶۰
۳۲ داروخانه نوری پور آمل ۴۴۱۵۳۸۹۳
۳۳ دارو خانه آهنگری آمل ۹۳۳۵۷۱۷۱۳۶
۳۴ داروخانه پاستور آمل ۹۳۸۴۷۲۱۲۸۰
۳۵ گالری ارزانی آمل  
۳۶ داروخانه کاکوئی زیرآب ۹۱۲۰۷۷۶۹۷۹
۳۷ دارو خانه عزیزنژاد زیرآب ۹۳۶۸۹۰۹۱۸۴
۳۸ داروخانه علی اکبری شیرگاه  ۹۱۱۱۵۱۷۹۰۵
۳۹ گالری امیری زیرآب ۹۱۱۳۲۸۱۳۰۸
اهواز
۱ داروخانه ابوالفتحی رامهرمز خیابان امام ۴۳۵۳۹۳۸۵
۲ داروخانه کرمی رامهرمز خیابان طالقانی ۹۱۶۲۹۱۷۳۶۹
۳ داروخانه پورکیانی آبادان ایستگاه ۷ ۴۴۳۰۵۹۸
۴ داروخانه امام رضا خرمشهر فلکه الله ۵۳۵۱۱۰۴۴
۵ داروخانه شاه حسینی خرمشهر بلوار ۸متری خیابان سیروس ۵۳۵۱۵۱۲۶
۶ داروخانه آریا امیدیه بلوار شهدا  ۵۲۶۲۸۳۱۰
۷ داروخانه حسینی کیان آپادیس خیابان۱۳ و ۱۴ شرقی ۹۱۶۶۰۴۱۸۳۶
۸ داروخانه آرزومند مرکزی زیتون خیابان حجت ۹۱۶۳۰۰۲۸۱۷
۹ داروخانه معظمی کوروش فلکه اقبال نبش خیابان ۸ ۳۲۴۷۲۲۵۹
۱۰ داروخانه قاسمی کوروش فلکه اقبال بین ۱۲ و۱۳ ۴۴۴۸۳۲۱۴
۱۱ داروخانه غیاثی نادری نبش خیابان حافظ ۳۲۲۳۸۵۵۵
۱۲ داروخانه پارس نادری سلمان فارسی نبش خوانساری ۳۲۹۲۵۶۱۱
۱۳ گالری نسیم طالقانی نبش سی متری ۳۲۲۲۳۸۴۵
۱۴ گالری شبنم پاراد شهر نبش زیبا شهر روبروی راه بند ۹۱۶۶۱۳۸۱۸۴
۱۵ گالری گل یخ شوش دانیال نبش خیابان دانش نبش بهشتی ۹۱۶۳۴۰۷۱۵۲
۱۶ گالری علیرضا شوشتر نبش خیابان ۲۰ متری ۹۳۵۹۸۹۳۱۰۹
۱۷ گالری دبی ۲ بهبهان خیابان عدالت روبروی مسجد سید فقیه  ۲۲۲۴۱۱۰
۱۸ داروخانه موحد ماهشهر قدیم خیابان سعیدی ۵۲۳۶۹۲۱۸
۱۹ گالری مهر ماهشهر قدیم خیابان سعیدی نبش ۱۵ خرداد ۵۲۳۲۱۲۰۸
۲۰ گالری الینا ایذه روبروی بازار سبزی ۹۳۵۹۰۷۰۳۹۳
۲۱ داروخانه کوثر گلستان خیابان فروردین روبروی سازمان آب وبرق ۳۱۶۸۰۴۱۹۲۲
۲۲ داروخانه سعیدیان بلوار بنی هاشم انتهای خیابان یکان جنب بازارچه ۹۱۶۸۱۴۲۴۴۶
۲۳ داروخانه چهارمحالی نبش خیابان فاضل ۹۰۳۶۱۶۵۰۰۷
۲۴ گالری ماهک پاساژ آینه ۹۱۶۶۱۷۸۵۰۴
۲۵ داروخانه شفا مسجد سلیمان خیابان آزادی ۴۳۳۳۲۷۷۲
۲۶ گالری کلاسیک دزفول  ۹۳۰۱۸۰۴۳۳۴
۲۷ گالری چیکا دزفول نبش خیابان آفرینش ۹۳۰۳۹۶۵۱۷۶
۲۸ داروخانه قبله شناس باهنر فلکه سه راه با هنر ۹۳۳۲۱۹۳۸۴۶
قم
۱ فروشگاه مهدی خیابان ایت اله کاشانی-نبش کوچه ۴۸ آتا بختیاری ۳۸۸۲۵۵۳۲
۲ داروخانه حضرت ابوالفضل خیابان شاه ابراهیم-داخل درمانگاه حضرت ابوالفضل  خانم حسینی۳۸۸۴۵۲۵۲
۳ آرایشی  خیابان امام -جام جنئبی-نبش کوچه یک آقای بیات ۳۶۵۷۱۴۰۵
۴ داروخانه اکسیر میدان سعیدی به سمت خیابان امام-ساختمان پزشکان نخل آقای اربابی ۳۶۶۲۷۳۸۵
۵ گالری خیابان شهید بهشتی-نرسیده به تقاطع چمران ۳۶۶۳۷۲۵۷ آقای انارکی
۶ فروشگاه پویش خیابان شهید بهشتی-نرسیده به هفت تیر آقای حسنی ۳۶۶۲۴۲۶۶
۷ فروشگاه کلاسور خیابان دانیال-جنب فروشگاه شهرداری اقای احمدی ۳۲۴۲۲۵۰۷
۸ داروخانه  حجوی ۴۵متری صدوق-نبش۲۰ متری امام حسین آقای امامی ۳۲۹۱۱۶۷۱
۹ داروخانه حکیم صفاییه نرسیده به فلکه دورشهر جانبازان آقای امیری ۳۷۷۳۱۰۸۸
۱۰ داروخانه کاویانی میدان جانبازان-بلوار نیایش آقای فرح بخش ۳۷۷۴۱۹۰۰
۱۱ گالری امیر پاساژ حجت-طبقه ۵ احمدزاده ۳۷۷۱۸۴۸۴
۱۲ داروخانه ماروئی پردیسان- بلوار سلمان فارسی -کوچه ۲۱ دکتر ماروئی ۳۲۸۱۷۴۷۰
۱۳ داروخانه قره باقری  پردیسان-بلوار دانشگاه-خیابان نواب-جنب درمانگاه شبانه روزی خانم مطهری۳۲۸۰۶۳۱۰ 
۱۴ فروشگاه آراء پردیسان خیابان اقلیمی آقا فرهاد ۳۲۵۰۵۲۵۷
۱۵ فروشگاه هفت قلم  پردیسان- بلوار سلمان فارسی-البرز ۱۹  آقا هادی ۰۹۳۹۰۸۴۵۵۴۹ 
۱۶ داروخانه ترابی نیروگاه یادگار امام-نرسیده به بلوار شاهد غربی آقا بزرگ ۳۸۸۷۱۱۲۲
۱۷ داروخانه امام رضا میدا ن ۴۵ متری صدوق ۳۲۹۰۰۰۳۰۰
۱۸ گالری بهار ۱۵خرداد -نبش کوچه ۱۳ خانم رفسنجانی ۳۷۷۶۶۷۱۷
۱۹ گالری محسن خیابان ارم-پاساژ الغدیر-روبرو بانک ملت-پلاک ۴۲ آقای حسنی ۰۹۱۲۷۵۸۹۹۶۹
۲۰ داروخانه همت بلوار سو م خرداد -نرسید ه به خیابان کارگر خانم رخشانی ۳۸۸۳۶۶۸۸
۲۱ داروخانه دکتر یعقوبی خیابان انقلاب-بین کوچه ۱۴ و ۱۶ آقای حاجیان۳۷۷۱۶۷۶۰
۲۲ گالری حلما خیابان انقلاب نبش کوچه ۴۳ آقای عباسی ۰۹۰۵۷۱۴۸۳۷۸
۲۳ داروخانه بابائی خیابابن طالقانی (آذر)-نرسیده به میدان پلیس-نبش کوچه ۳۴ خانم طاهری ۳۷۲۳۴۰۶۳
اصفهان
۱ داروخانه توتونی رباط اول نرسیده به چهارراه ۳۴۴۲۷۶۹۹
۲ داروخانه خوارزمی خیابان جابر انصاری -بعدازشهرداری- روبروی پزشکی قانونی ۳۴۴۱۰۹۷۲
۳ داروخانه دادخواه رباط-سه راه ملک شهر-ابتدای خیابان گلستان ۹۱۳۲۱۲۴۹۳۹
۴ داروخانه تاجی خیابان طیب-بعد از پمپ بنزین ۳۲۲۲۰۵۹۷
۵ داروخانه مجازی خمینی شهر خمینی شهر-ضلع شرقی میدان ۲۲ بهمن ۳۶۷۳۸۱۳
۶ داروخانه گلسانه خمینی شهر خمینی شهر-خیابان بوعلی جنب بانک رفاه ۳۳۶۲۱۵۲۵
۷ داروخانه دهدار دولت آباد دستگرد خیابان بعثت-نبش فلکه روبروی امامزاده ۹۱۷۸۵۰۳۰۶۱
۸ داروخانه سلطانی گز دولت آباد -میدان توحید ۴۵۷۲۲۰۱۲
۹ داروخانه گل افشان زرین شهر زرین شهر-بلوار با هنر-روبروی بیمارستان شهداء ۵۲۲۳۲۲۶۰
۱۰ داروخانه تقدسی نیا زرین شهر-چهارراه هلال احمر-نبش کوچه نظامی ۵۲۲۳۲۵۰۹
۱۱ داروخانه آراسته سپاهان شهر-بلوار غدیر-مجتمع ارغوان ۶۵۰۱۹۹۳
۱۲ داروخانه عرفیان بهارستان -میدان ولیعصر-مجتمع تجاری اشگمان ۶۸۲۴۸۸۸
۱۳ داروخانه احمدی شاهین شهر-خ نظامی-خیابان فرخی-جنب مسجد قائم ۹۳۷۸۶۶۷۸۲۵
۱۴ داروخانه مرادی شاهین شهر-خیابان عطار-چهارراه عطار-جنب بانک مسکن ۴۵۳۲۰۵۴۰
۱۵ داروخانه پارس فردوسی فرعی ۱ شرقی شاهین شهر ۴۲۹۱۴۰۰۵
۱۶ داروخانه ضیائی مبارکه-بلوار شهید نیکخت-جنب درمانگاه ۵۲۴۱۳۳۲۹
۱۷ داروخانه بصیرت فولاد شهر-B4 جنب درمانگاه شفا ۵۲۶۴۳۱۰۰
۱۸ داروخانه عدالت خیابان طالقانی نرسیده به خیابان شریعتی ۳۱۱۷۴۲۳۰۴۰
۱۹ داروخانه حاج امینی نجف آباد-خ شریعتی-جنب کلینیک جابر ۴۲۶۴۲۳۷۱
۲۰ داروخانه جهانگیری نجف آباد-یزدان شهر-بلوار مطهری-نبش سوم غربی ۴۲۴۴۲۲۶۶
۲۱ داروخانه اصفهان خیابان امادگاه-روبروی مبل زیباکار ۳۲۲۲۳۵۱۱
۲۲ داروخانه شفابخش خ ابوذر-میدان انقلاب-۷۰۰متر بعد میدان سمت راست ۳۷۳۸۰۱۷۶
۲۳ داروخانه حافظ انتهای خیابان علامه امینی-نبش شهرک پردیس ۳۲۶۰۵۲۵۷
۲۴ داروخانه ابراهیم پور بلوار کشاورز-نرسیده به اتوبان ذوب آهن ۳۷۷۵۵۹۱۰
۲۵ داروخانه سلامت سه راه سیمین-ابتدای خیابان سهروردی ۳۷۷۵۶۶۲۰
۲۶ داروخانه نوروزی ملک شهر-خیابان مفتح-بعد از پاسگاه روبروی کوچه ۲۴ ۹۱۳۲۸۶۱۴۸۴
۲۷ داروخانه آبان خانه اصفهان-خیابان گلستان-مجتمع ۵ طبقه ۳۴۴۰۵۲۱۳
۲۸ داروخانه قیصری خیابان جابر انصاری-جنب آموزشگاه رانندگی شکوفه ۹۱۳۳۱۳۹۲۳۲
۲۹ داروخانه آدینه خیابان کاوه-خیابان بهارستان شرقی-جنب نمایندگی سایپا ۳۴۴۲۵۳۴۲
۳۰ داروخانه خاقانی رباط سوم-جنب کوچه امیرکبیر-مجتمع سادات ۳۴۴۰۳۴۰۸
۳۱ داروخانه مزروعی  بعد از پیام نور-روبروی نمایندگی مدیران خودرو ۳۶۵۲۱۲۲
۳۲ داروخانه نجاری بلوار کشاورز-ورودی شهرک امیریه-خ دکتر حسابی ۳۷۸۱۵۱۵۷
۳۳ داروخانه فاطمی خیابان طیب-جنب پمپ بنزین-ساختمان مهتاب نو ۳۲۲۴۵۳۰۰
۳۴ داروخانه انصاری خیابان شمس آبادی-جنب ۳۲۳۳۱۶۶۰
۳۵ داروخانه یگانیان مابین عباس آباد وقصر-مجتمع قمرالدوله ۳۲۲۳۸۹۹۶
۳۶ داروخانه توحید زینبیه شمالی-ایستگاه سلمان-جنب کوچه ۶۶ ۳۵۵۹۲۸۸۴
۳۷ داروخانه هالینوس میدان قدس-جنب کفش ملی ۳۴۴۵۳۶۰۰
۳۸ داروخانه مستقل خیابان پروین-نبش بن بست ۹ ۳۲۳۰۵۴۸۷
۳۹ داروخانه حاجی صادقیان خیابان آل محمد-نبش چهار راه آل محمد ۳۴۵۱۰۳۰۵
۴۰ داروخانه زنگنه خیابان کاوه -خیابان اشراق شمالی-نبش کوی اتحاد ۶ ۳۴۵۹۴۵۵۰
۴۱ داروخانه نقش جهان خیابان میر-بعد از پل هوایی-روبروی فروشگاه کوروش ۳۶۶۱۹۰۲۵
۴۲ داروخانه پارسیان چهار باغ بالا-روبروی شرکت زمزم ۳۶۲۵۳۱۸
۴۳ داروخانه پاسارگاد چهارراه نظر-نبش خیابان میر ۳۶۶۷۱۱۷۴
۴۴ داروخانه رازی خیابان سجاد-حد فاصل چهارراه آپادانا و سپه سالار ۳۶۶۰۵۲۰۳
۴۵ داروخانه آفتاب خیابان دشتستان جنوبی-بعد از چهارراه  -نبش خیابان صفوی نژاد ۹۳۳۱۰۱۸۴۱
۴۶ داروخانه حضرت ابوالفضل خیابان برازنده-درمانگاه حضرت ابوالفضل ۳۴۵۰۵۱۹۸