| | | |
ترمیم کننده موهای خشک و آسیب دیده (بدون آبکشی) آدرا

ترمیم کننده موهای خشک و آسیب دیده (بدون آبکشی)
Leaves in hair repair

  • تقویت کننده و مغذی حاوی پروویتامین ب۵ 
  • نرم کننده و ترمیم کننده موهای رنگ شده و آسیب دیده 
  • حاوی عصاره آلوئه ورا و جینسینگ 
  • ترمیم کننده و احیاء کننده موهای رنگ شده 
  • حاوی فیلتر UV