| | | |
ژاسمین نویر   (بولگاری) آدرا

ژاسمین نویر (بولگاری)
(JASMIN NOIR(BVLGARi

رایحه بلک جاسمین زنانه

ماندگاری بالا

احساس تازگی و طراوت