| | | |
ایفوریا   (کلوین کلین) آدرا

ایفوریا (کلوین کلین)
(euphoria(Calvin Klein

رایحه ایفوریا کلوین کلین زنانه

ماندگاری بالا

احساس تازگی و طراوت