| | | |
چنس   (شانل) آدرا

چنس (شانل)
(CHANCE (CHANEL

رایحه چنس شنل زنانه

ماندگاری بالا

احساس تازگی و طراوت