| | | |
بولو  (شانل) آدرا

بولو (شانل)
(BLEU(CHANEL


رایحه بلو شنل مردانه

ماندگاری بالا

احساس تازگی و طراوت