| | | |
سرم مغذی و آنتی فریز موی آرگان آدرا

سرم مغذی و آنتی فریز موی آرگان
Nourishing ARGAN OIL SERUM

•   نفوذ به کوتیکول مو و افزایش مقاومت مو

•   آبرسانی طبیعی به مو و بهبود حالت پذیری مو

•   جلوگیری از وز شدن مو

•   رفع آسیب های ناشی از اتوکشی مو ، حرارت سشوار  و اکسیدان کردن مو

•   درمان مو خور