| | | |

فروش ویژه محصولات آدار در فروشگاه های شهروند در تهران

فروش ویژه محصولات آدار در فروشگاه های شهروند در تهران

جهت پاس داشت و احترام به حقوق مصرف کنندگان محترم محصولات آدرا فروش ویژه در فروشگاه های زنجیره ای شهروند در سراسر تهران از ابتدای بهمن ماه 94 شروع خواهد شد