| | | |

فروش ویژه محصولات آدار در فروشگاه های هایپرمی در سراسر کشور

فروش ویژه محصولات آدار در فروشگاه های هایپرمی در سراسر کشور

جهت پاس داشت و احترام به حقوق مصرف کنندگان محترم محصولات آدرا فروش ویژه در فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی در سراسر کشور از ابتدای بهمن ماه 94 شروع خواهد شد